तपाईहरु लाई गाउपालिका मा भैरहेका कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ ?

राम्रो
100% (1 vote)
नराम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
0% (0 votes)
Total votes: 1