"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

प्रस्ताब आहवान समबन्धि सूचना भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र