"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

MIS अपरेटर र फिल्ड सहायक पद को सिप परिक्षण र अन्तरबार्ता सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: