"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

अत्ति आवश्यक नम्बरहरु

Emergency Numbers : 

साल्पासिलिछो गाउपालिका 

९८५२०८५७७७   गाउपालिका अध्यक्ष

९८५२०८५१११     गाउपालिका उपाध्यक्ष

९८१५६५९६८०   सूचना प्रबिधि अधिकृत

अन्य आवश्यक नम्बर हरु को लागि यहाँ click here