"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9818425952

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२०२२५०६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१७३८५६६७

कार्यपालिका सदस्य