"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
प्रमुख प्रशाशाकिय अधिकृत प्रवीण कोइराला प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत सामान्य प्रशाशन सेवा prbnkoirala@gmail.com 9851058217
लेखापाल दल बहादुर भट्टराई सह-लेखापाल लेखा reason_just@yahoo.com 9862161884
जानुकला राई ना प्रा स कृषि
Pashu sewa मिन प्रसाद सुवेदी ना प्र से प्रा पशु सेवा 9811370430
अनिल कुमार यादव अ हे ब स्वास्थ्य