"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण (Profile) निर्माणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

आर्थिक वर्ष: