"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

नदिजन्य बस्तु को नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धि सूचना

आर्थिक वर्ष: