प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारी ज्यु को स्वागत कार्यक्रम