"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

मणि कुमार श्रेष्ठ

कम्प्युटर  अप्रेटर
ईमेल: 
manistha35@gmail.com
फोन: 
9842086784
Section: 
योजना तथा प्रशाशन