"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

राँगा वितरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

आर्थिक वर्ष: