"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

लेखा परिक्षण गर्न इच्छुक संस्था हरुलाई दर्ता हुने बारे सूचना

आर्थिक वर्ष: