"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सघन बाली विकास कार्यक्रम संचालन को लागि सूचीकरण हुने बारे

आर्थिक वर्ष: