"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सामाजिक परीक्षक संस्था छनौट का लागि सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

आर्थिक वर्ष: