साल्पासिलिछो गाउँपालिका मा नेपाल बंगलादेश बैंक को उद्घाटन समारोह