"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

साल्पासिलिछो गाउँपालिका मा नेपाल बंगलादेश बैंक को उद्घाटन समारोह