"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सूचना तथा समाचार

बिरुवा वितरण सम्बन्धमा

उपरोक्त बिषयमा यस साल्पासिलिछो गाउपालिका चौकीडाडा अन्तर्गत कृषि सेवा शाखामा आ.व २०७४/०७५ को बार्षिक स्विकिर्त कार्यक्रम अनुसार तेस्रो चौमासिक को लक्ष्य अनुसार अलैची क्षेत्र विस्तार को लागि ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा बिरुवा वितरण गर्नुपर्ने हुदा मिति २०७५/०३/१७ गते भित्र कार्यालय समय मा नागरिता को

Pages