"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मिन्तू भोटे वडा सचिब
लक्ष्मी राई एम.आइ.एस अपरेटर
पुर्नाधन राई फिल्ड सहायक

Pages