"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

विभिन्न सिफारिश हरु

लाग्ने समय: 
१/२ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२००
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकता को प्रतिलिपि

प्रक्रिया: 

के को लागि सिफारिस गर्न आएको भनि वडाध्यक्ष लाई अबगत गराउने