"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 12/17/2018 - 16:29 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, 2075 ७५/७६ 12/17/2018 - 16:28 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, 2075.pdf
विपद ब्यबस्थापन (कोष) कार्यविधि ७५/७६ 12/17/2018 - 16:26 PDF icon विपद ब्यबस्थापन (कोष) कार्यविधि.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि ७५/७६ 12/17/2018 - 16:25
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 12/17/2018 - 16:24 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७५/७६ 12/17/2018 - 16:23 PDF icon गाउपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
करारमा प्राबिधिक कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 12/17/2018 - 16:22 PDF icon करारमा प्राबिधिक कर्मचारी ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि.pdf