"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: daulath.kulung@gmail.com
फोन नं: 9851186467

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9866797431
संजय राई

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८४२८४३०२१

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

वडा अध्यक्ष

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

वडा अध्यक्ष

फोन नं: ९८०३८९८५०९