FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सडकको मापदण्ड साथै घरटहरा खाली गर्ने सुचना ८०/८१ 11/08/2023 - 12:58
ओखर खेतीका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना ८०/८१ 11/07/2023 - 16:43
अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ।।। ८०/८१ 09/15/2023 - 17:02
पुन योग्यता सुचीकरण सम्बनी सुचना ।।। ८०/८१ 09/12/2023 - 11:28
सुची प्रकाशन तथा परिक्षा मिति सम्बन्धमा ८०/८१ 09/09/2023 - 19:01
प्रारम्भिक योग्यताक्रम तथा सुचीकरण प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।।। ८०/८१ 09/09/2023 - 18:59
अन्तरवार्ता तथा सीप परिक्षण सम्बन्धमा ।।। ८०/८१ 09/09/2023 - 18:52
दरखास्त रद्ध गरिएको सम्बन्धी सुचना ।।। ८०/८१ 09/09/2023 - 18:42
रोजगारको अवसर सम्बन्धी सूचना। ८०/८१ 08/20/2023 - 16:30
कर्मचारी तह बृधि सम्बन्धमा। ७९-८० 07/10/2023 - 12:58

Pages