"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धी सूचना ७९-८० 01/18/2023 - 16:19
कृषि चुन वितरण सम्बन्धी सूचना ७९-८० 01/18/2023 - 16:17
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको अत्यन्तै जरुरि सूचना ७९-८० 01/13/2023 - 11:50
सेवा करारको लागि दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना ७९-८० 01/08/2023 - 14:07
प्रस्ताब आब्हान सम्बन्धी ७९-८० 01/06/2023 - 10:52 PDF icon IMG_20230105_0001.pdf
प्रस्ताब आब्हन सम्बन्धी सूचना ७९-८० 01/05/2023 - 16:07 PDF icon IMG_20230106_0001.pdf
ज्येष्ठ नागरिकलाइ न्यानो कपडा वितरण तथा आँखा जाच शिविर संचालन सम्बन्धी सुचना । ७९-८० 01/04/2023 - 16:15 PDF icon IMG_20230104_0001.pdf
बिद्यालयहरुको लेखा परीक्षणको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना ७९-८० 08/25/2022 - 16:59
गाउँसभामा बजेट तथा कार्यक्रम खर्चको समिक्षा प्रतिवेदन अनुसार खर्चको फाटवारी ७८/७९ 07/11/2022 - 14:19 PDF icon गाउँसभामा बजेट तथा कार्यक्रम खर्चको समिक्षा प्रतिवेदन अनुसार खर्चको फाटवारी.pdf
आय र व्यय खर्च बर्गिकरण र ब्याख्या ७८/७९ 07/11/2022 - 13:31 PDF icon आय र व्यय खर्च बर्गिकरण र व्याख्या.pdf

Pages