"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सूचना तथा समाचार

Invitation For Bid

TOR FOR DIGITIZATION

दस्तावेज: 

Pages