"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अरेबिका जातको कफी बिरुवा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 06/13/2021 - 13:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Primary Hospital)

७७/७८ 06/11/2021 - 12:17

आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 06/10/2021 - 09:59

आशय पत्र सम्बन्धमा (Primary Hospital)

७७/७८ 06/01/2021 - 13:26

अरेबिका जातको कफी बिरुवा खरिद सम्बन्धि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/25/2021 - 21:09 PDF icon कफी खेति.pdf

पाख्रीबासे बंगुरको लागि दोस्रो पटक दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/19/2021 - 20:53 PDF icon पाख्रीबासे बंगुर दोस्रो पटक.pdf

आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 05/17/2021 - 03:14

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/17/2021 - 02:12 PDF icon office supplies.pdf

पाख्रीबासे बंगुरको लागि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 05/03/2021 - 04:19 PDF icon पाख्रिबासे बंगुर.pdf

दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 04/29/2021 - 02:05 PDF icon फर्निचर एण्ड फिक्चर्स.pdf

Pages