"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

अनिस काफ्ले

सुचना अधिकारी
ईमेल: 
anishkafle6@gmail.com
फोन: 
9842108294
Section: 
कर्मचारी प्रशासन तथा योजना शाखा