"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

अरेबिका जातको कफी बिरुवा खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना