"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

अशोक विष्ट

ईमेल: 
ashoka.bista@gmail.com
फोन: 
9852085222
Section: 
प्रसाशन