"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

इर्ख खोला पूल को अनुगमन गर्नुहुदै अद्यक्ष्य ज्यु