"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

ईश्वर प्रसाद भट्ट

सूचना प्रबिधि अधिकृत
ईमेल: 
ishworbhatt5555@gmail.com
फोन: 
9815659680
Section: 
सूचना प्रबिधि