"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

एकीकृत घुम्ती सेवा बाट साल्पासिलिछो गाउपालिका का ५०८ जना लाई नागरिकता प्रदान