"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

किरण निधि तिवारी

ईमेल: 
kirantiwari150@gmail.com
फोन: 
9852085222