"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

जगरनाथ प्रसाद शाह

स्वास्थ्य  संयोजक
फोन: 
9852085222
Section: 
स्वास्थ्य