"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको अत्यन्तै जरुरि सूचना

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: