"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

ज्ञानेन्द्र राई

असिस्टेन्ट सब इन्जीनियर
फोन: 
9862123894
Section: 
प्राबिधिक