"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

झक्क अधिकारि

ईमेल: 
jhakka.adhikari123@gmail.com
फोन: 
9868932481
Section: 
लेखा