"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

दल बहादुर भट्टराई

लेखापाल
ईमेल: 
reason_just@yahoo.com
फोन: 
9862161884
Section: 
लेखा