"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

दौलथ कुलुङ

ईमेल: 
daulath.kulung@gmail.com
फोन: 
9851186467