"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

नरेन्द्र घले

सब-इन्जिनियर
फोन: 
9803564026
Section: 
प्राबिधिक