"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

प्रवीण कोइराला

प्रमुख प्रशाशाकिय अधिकृत
ईमेल: 
prbnkoirala@gmail.com
फोन: 
9851058217
Section: 
सामान्य प्रशाशन सेवा