"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

प्रशिक्षक सुचिकृत हुने सम्बन्ध मा सुचना

आर्थिक वर्ष: