"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

प्रस्ताब आव्हान सम्बन्धी सूचना

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: