"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

माधव कुमार अधिकारी

ईमेल: 
madhav.adhikari82@gmail.com
फोन: 
9852085222
Section: 
प्रशासन