"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

मिन प्रसाद सुवेदी

Pashu sewa
फोन: 
9811370430
Section: 
पशु सेवा