"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

वडा न.३ वडा कार्यालय

साबिक चौकीडाडा गा.वि.स. हाल यो वडा न.३ रहेको छ 

यो वडा मा रुद्राक्ष को राम्रो खेति गरिन्छ 

यो वडा को रमणीय स्थल ताल हो 

Population: 
३५००
Ward Contact Number: 
९८४२४४९९८४