"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

वृत्त चित्र निर्माण सम्बन्धि सुचना

आर्थिक वर्ष: