"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सन्दिप शाह

ईमेल: 
sandip.shah03@gmail.com
फोन: 
९८४३३३४२४४