"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सरिता राई

ईमेल: 
saritarai444@gmail.com
फोन: 
9842535326
Section: 
रोजगार शाखा