"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सरोज अधिकारी

ईमेल: 
adh.saroj824@gmail.com
फोन: 
9866132747
Section: 
प्राविधिक शाखा