"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सेवा करारको लागि दरखास्त आब्हान गरिएको सूचना

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: