"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

सेवा प्रवाह बन्द रहने सूचना सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: